Ke Ma Timro Hoina Ra

Ke Ma Timro Hoina Ra

Release Date: 2016
View Details

Kohinoor - Director: Akash Adhikari

Kohinoor - Director: Akash Adhikari

Release Date: 2014
Starring: Shree Krishna Shrestha, Sweta Khadka, Mitila Sharma, etc. View Details

Kathmandu - Producer/Director/Actor: Akash Adhikari

Kathmandu - Producer/Director/Actor: Akash Adhikari

Release Date: 2011
Starring Akash Adhikari, Resh Marhatta, Gauri Malla, Samyukta Rana, Arjun Shrestha, Ben-Nabin Adhikari, Suresh Adhikari, Sangita Chhetri, Sunil Dutt, Subhatra Adhikari Introducing: Prapti Ghimire Guest Appearance: Ani Choying Dolma & Sukhwinder Singh View Details